Diskriminace v ČR: restaurace odmítly Čechy a účtovaly více cizincům

„Jedenkrát nebylo česky hovořícím inspektorům (v postavení spotřebitele) umožněno se v restauraci posadit ke stolu a provést objednávku, přičemž anglicky mluvícím inspektorům toto umožněno bylo,“ konstatoval mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

Daleko častěji ovšem jsou mezi diskriminovanými cizinci. A to především na ceně. V jedné z provedených kontrol bylo ke kontrolnímu nákupu provedenému v angličtině připočteno padesát korun jako servis. „Česky hovořícím spotřebitelům žádný servis účtován nebyl,“ uvádí Fröhlich.

Kuvert za tři stovky

V jednom dalším podobném případě byl inspektorům v roli cizinců zdražen nákup o 74 korun a v jiném o 75 korun jako servis. „Jedenkrát byla ke kontrolnímu nákupu, který byl realizován v ruském jazyce, připočítána částka 333 korun jako cena za kuvert,“ konstatuje se ve zprávě České obchodní inspekce. Pokud její zaměstnanci při kontrole v těch samých podnicích mluvili česky, k ničemu podobnému nedošlo. Podobných případů zpráva zmiňuje více.

V průběhu roku 2019 ČOI uskutečnila 540 kontrol zaměřených na diskriminaci spotřebitelů a podezření na diskriminační jednání zjistila ve 22 případech. Nejčastěji se jednalo o již zmíněné chování provozovatelů a obsluhy restaurací, kdy česky hovořící spotřebitelé byli zvýhodněni oproti spotřebitelům, kteří komunikovali cizí řečí.

„Česká obchodní inspekce zaznamenala oproti roku 2018 nárůst počtu případů tohoto nežádoucího jednání. V roce 2018 se jednalo o 13 případů a v roce 2019 to bylo již 22 případů. Vzhledem k této skutečnosti bude problematice diskriminace spotřebitele věnována ze strany České obchodní inspekce zvýšená pozornost i v roce 2020,“ říká k výsledkům kontrol ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Diskriminace se ale týkala i dalších osob, nejenom hostů v hospodách. Mimo jiné ČOI zaznamenala případ, kdy při nastupování do meziměstského autobusu bylo s jednou osobou zacházeno méně příznivě, než s jinou osobou ve srovnatelné situaci, kdy byly cestujícím účtovány různé ceny jízdného.

Senioři a děti

V jiném případě nebyl handicapované paní na invalidním vozíku umožněný vstup do provozovny. V dalším případě pak podobně postiženou ženu nepustili na výstavu, protože s sebou měla asistenčního psa. Jindy pak v restauraci odmítli rezervovat lidem místo kvůli tomu, že s sebou chtěli vzít na jídlo malé dítě. Číšník jim elektronicky odpověděl, že neakceptují přítomnost dětí do osmi let věku.

Mezi diskriminovanými ale jsou i senioři. „Jednou byl zjištěn rozdílný přístup v účtování nákladů na pořízení městské karty osobám nad 60 let a to podle místa jejich trvalého pobytu,“ uvedl Fröhlich. Pravda, v tomto případě se sice nejednalo o diskriminaci na základě věku, ale finančně to dotyčný pocítil.

Vedle prověřování, zda nedochází ze strany prodávajících k některé z forem diskriminace spotřebitelů, bylo součástí kontrol rovněž i ověřování plnění dalších povinností prodávajících. Porušení dalších právních předpisů bylo zjištěno v 233 případech, tj. 43,2 procenta.
Zdroj: Denik.cz – Podnikání … (celý článek zde) –>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *